Zona Foodcity

Home / Zona Foodcity

Lantai 3 Hall C

Tebus Dosa, Lantai 3 BVS03

Shihlin, Lantai 3 FCK28

De Iga′s , Lantai 3 FCK 25

Monark Coffee, Lantai 3 BVS02

Sasa Masakan Medan , Lantai 3 FCK03

Pempek Timoti, Lantai 3 FCK07

Soto Betawi Enyak Babe, Lantai 3 FCK11

Kwetiaw Sapi 777 , Lantai 3 FCK12

Love Tea, Lantai 3 BVS07

Sedap Wangi, Lantai 3 FCK20

Seoul Authentic Korea Food , Lantai 3 FCK29

JnS Buah Segar , Lantai 3 BVS12

Bakmi Cek Uban, Lantai 3 FCK05